19.08.2022 - 01:17

Kosgeb Destekli İş Gezisi ve Fuar Turları

Kosgeb Destekli İş Gezisi ve Fuar Turları

Bu destek; Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğİ (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin; 

  • Konaklama giderlerini,
  • Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye kadar olan  havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri), 
  • Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri) kapsar. 

Destek programından yararlanma koşulu 

  1.  Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır. 
  2.  Programdan yararlanmak isteyen işletme KOSGEB Birimine başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname istenir. 
  3.  İşletmenin taahhütname vermesi halinde, taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir 

Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, aşağıda belirtilen aktivitelerden en az ikisini içermelidir; 

  • Meslek Kuruluşları ile toplantı 
  • İşletmeler ile ikili görüşmeler 
  • Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler 
  • Yurt Dışı Fuar Ziyareti 

Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. 

Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi için en az 10 (on) işletmenin katılımı gerekmektedir. Bu sayı organizasyonun destek kapsamına alınması için altsınırları belirlemekte olup, organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur. 

Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 (ikibin) TL’dir. Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir. Destek Hibe Oranı 1 ve 2 Bölge için %50 3 ve 4. Bölge için %60’ dır. 

KOSGEB Destekli Yurtdışı İş Gezisi Koşulları 

İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarına katılmalarına destek verilir.