19.08.2022 - 02:45

Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

Hızla gelişen hizmet sektöründe, müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerini doğru algılayıp karşılamak; faaliyetlerimizi uluslar arası anlaşmalar, turizm mevzuatı, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmek; yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarımızda insanların kültürel değerlerine, doğaya ve çevreye saygılı olmak; sürdürülebilir turizm ilkelerine ve verdiğimiz sözlere bağlı kalmak; en önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın eğitimine katkıda bulunmak; hedef büyüterek sürekli iyileştirmeye odaklanmak; adı kalite ile birlikte anılan firmamızı alanında rakipsiz kılmak ve “MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ”’ ni olası en üst düzeyde sağlamak temel politikamızdır.